Bir Fidan Bir İnsan

Daha yaşanılabilir bir dünya için! 52 Dünya Ülkesindefaaliyetteyiz. Çevre ve Orman Derneği, ülkemizdeki orman, çevre ve ağaçlandırma ile ilgili faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmeyi; Çevre, orman ve ağaçlandırmada rekabetçi, milli ve küresel