ARTTIRILABİLİR ORMAN VARLIĞI, TEMİZ ÇEVRE GÜÇLÜ TÜRKİYE!

Çevre bilinci için yenilikçi politikalar belirliyoruz

Çevre ve Orman Derneği; Çevrenin ve doğanın korunması, çevre bilincinin yaygınlaşması ile mevcut orman varlıklarının korunması ve yeni ormanların kurulması amacıyla faaliyetlerini yürütür. Bu amaç için kampanyalar, projeler, etkinlikler, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları yapar.

MİSYONUMUZ

Daha yaşanılabilir bir dünya için!

Çevre ve Orman Derneği, ülkemizdeki orman, çevre ve ağaçlandırma ile ilgili faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmeyi; Çevre, orman ve ağaçlandırmada rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye için mücadele etmeyi ilke edinmiştir.

1000000+

Fidan Bağışı

51+

İl Temsilciliği

52

Ülke Temsilciliği