• Temmuz 14, 2019

Kırsal kalkınmada uzman eller projesi ile 100 bin TL’ye kadar hibe verilecek.
Projeden sadece tarım ormancılık gıda su ürünleri ve hayvancılık alanlarından yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar yararlanacak
Proje pilot olarak Amasya İzmir Düzce ve Mardin’de başyacak